Home Aan de slag met je eigen cyberveiligheid

Aan de slag met je eigen cyberveiligheid

We werken steeds meer volledig digitaal, ook als KMO ofeenmansbedrijf. Het angstbeeld van de hacker die met eenmuisomdraai de volledige digitale infrastructuur van je bedrijfof organisatie naar de Filistijnen helpt, is voor veelbedrijfsleiders dan iets dat hen wakker houdt. 

Want hoe moet je als klein bedrijf zonder security officer of DPOen met een beperkt budget aanpakken? In dit documentverzamelen we een plan van aanpak met een aantal(strategische) tips en de nodige informatiebronnen om dit zelfaan te pakken.